bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy projektowe

2013: Rozwój obszarów wiejskich poprzez produkt lokalny (Armenia). Projekt dofinansowany i realizowany w ramach działań Polskiej Pomocy Rozwojowej 2013 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwota dofinansowania: 122.410,00 PLN

2012: Nadbużański Szlak Ekoturystyczny. Projekt finansowany częściowo z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, wartość projektu: 74.445,81, dotacja MSiT: 41.007,56, wkład SIE: 26.187,85, wkład rzeczowy SIE (praca wolontariuszy): 7.250,00.

Eko-innowacyjne techniki i technologie dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Mołdawii.
Wartość projektu: 691.474,00 PLN. Finansowanie: Program Polska Pomoc Rozwojowa 2012 Ministerstwa Spraw Zagranicznych 572.369,00 PLN; współfinansowanie World Church Services: 45 000 PLN; współfinansowanie WECF: 4.500 PLN, wkład własny niefinansowy SIE i wkład własny niefinansowy partnerów: 69.605,00 PLN

Dzień Ziemi 2012. Projekt dofinansowany przez WFOŚiGW w wysokości 6.000 zł

2011: „Rozwój serowarni we wsi Djavaksi, wypromowanie marki „Ser z Dmanisi” i utworzenie modelowego szlaku agroturystycznego w regionach Kvemo Kartli oraz Mccheta Mtianeti w Gruzji ”
Projekt finansowany w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2011 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Całkowity koszt projektu 249.197,00. PLN.

2010: Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia efektywności i dalszego rozwoju działań międzynarodowych organizacji. Kontynuacja projektu z 2009 r. Dofinansowanie NFOŚiGW w kwocie 91.700,00 PLN.

„Produkt ekologiczny i lokalny oraz agroturystyka szansą ekonomiczną małych rodzinnych gospodarstw w Gruzji”. Projekt finansowany w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2010 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Całkowity koszt projektu 231.550,00 PLN.

Dzień Ziemi. Projekt dofinsnowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Kwota dofinansowania 13.000,00 zł.

2009: "Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia
efektywności i dalszego rozwoju działań międzynarodowych organizacji". Projekt dwuletni, dofinansowanie NFOŚiGW w kwocie 91.700,00 PLN, w tym w roku 2009 46.900,00 zł.

Dzień Ziemi. Projekt dofinansowany dotacją w wysokości 7.000,00 zł przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.

"Tworzenie rolniczych grup producenckich wykorzystujących potencjał przyrodniczy i ekologiczny na obszarach wiejskich - drogą do podniesienia dochodów rolników gruzińskich. Projekt finansowany w ramach Pomocy Polskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2009 r. Całkowity koszt projektu 127.427,00 PLN.

2008: Wzmocnienie i rozbudowa potencjału Społecznego Instytutu Ekologicznego 2007-2008. Projekt dwuletni finansowany przez NFOŚiGW w kwocie 35 300 PLN (czas trwania od września 2007 do maja 2008).

Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia efektywności i dalszego rozwoju działań międzynarodowych organizacji. Projekt dwuletni finansowany przez NFOŚiGW w kwocie 46.900,00 PLN (czas trwania od października 2008 do sierpnia 2009).

Dnień Ziemi „Stół Darów Ziemi”.Dotacja w wysokości 7.000,00 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.Opublikował: Tomasz Włoszczowski
Publikacja dnia: 28.12.2013
Podpisał: Tomasz Włoszczowski
Dokument z dnia: 04.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 528